Lån till företag – när det är en bra idé och vad du behöver veta

Lån till företag är en central del av affärsvärlden och kan vara avgörande för att driva företagets tillväxt och utveckling. Men när är det en bra idé att ansöka om företagslån, och vad behöver du veta innan du tar steget? I den här artikeln kommer vi att utforska när företagslån kan vara en bra idé, vad du behöver veta innan du ansöker och några viktiga aspekter att beakta under processen.

Först och främst är det viktigt att förstå att företagslån kan vara en bra idé när du har en tydlig och genomtänkt plan för hur du ska använda lånet. Det kan vara för att expandera verksamheten, investera i nya maskiner eller utrustning, finansiera forskning och utGodkänt lånveckling eller för att täcka tillfälliga kassaflödesproblem. Om du vet exakt hur du kommer att använda lånet och hur det kommer att bidra till företagets tillväxt och framgång, kan det vara en bra idé att ansöka om ett företagslån – hitta förmånligt snabblån.

Innan du ansöker om ett företagslån är det viktigt att ha en solid affärsplan som visar hur lånet kommer att användas och hur det kommer att förbättra företagets ekonomiska situation. Affärsplanen bör inkludera en detaljerad budget och en prognos för företagets intäkter och kostnader, samt en analys av marknaden och konkurrensen. Genom att ha en väl genomtänkt affärsplan ökar du chansen att få lånet beviljat och minskar risken för att hamna i ekonomiska problem på grund av lånet.

Det är också viktigt att överväga din förmåga att betala tillbaka lånet innan du ansöker. Det innebär att du bör utvärdera företagets kreditvärdighet och ekonomiska hälsa. Om företaget redan har en hög skuldsättning eller om företagets inkomster inte är tillräckligt stabila för att hantera lånebetalningarna, kan det vara klokt att vänta med att ansöka om ett lån eller att undersöka andra finansieringsalternativ.

När det gäller att ansöka om företagslån är det viktigt att jämföra olika långivares erbjudanden och att förstå de olika typerna av lån som finns tillgängliga. Företagslån kan vara säkrade eller osäkrade, och räntorna och villkoren kan variera avsevärt mellan olika långivare. Genom att jämföra erbjudanden från olika långivare kan du hitta det bästa lånet för dina behov och förhandla om bästa möjliga villkor.

Det finns även några viktiga aspekter att beakta när du ansöker om ett företagslån, bland annat de lagar och regler som gäller för företagslån i ditt land. Det är viktigt att följa dessa lagar och regler för att undvika eventuella problem med myndigheter eller långivare. Dessutom är det viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation med långivaren och att informera dem om eventuella förändringar i företagets ekonomiska situation som kan påverka din förmåga att betala tillbaka lånet.

När du ansöker om ett företagslån är det också viktigt att ha en plan för hur du ska hantera eventuella risker och utmaningar som kan uppstå under lånetiden. Det innebär att ha en beredskapsplan för att hantera eventuella kassaflödesproblem, ekonomiska kriser eller förändringar i marknadsförhållandena som kan påverka företagets inkomster och kostnader. Genom att ha en sådan plan ökar du chansen att företaget kommer att kunna betala tillbaka lånet i tid och att lånet inte kommer att bli en börda för verksamheten.

Ett annat viktigt steg i ansökningsprocessen är att noggrant läsa igenom låneavtalet och förstå alla villkor, avgifter och krav som gäller för lånet. Om du inte förstår något i låneavtalet är det viktigt att be om förtydligande från långivaren eller att konsultera en juridisk eller finansiell rådgivare innan du signerar avtalet. Genom att göra detta minskar du risken för missförstånd eller problem som kan uppstå senare under lånetiden.

Slutligen bör du överväga alternativa finansieringsmöjligheter innan du ansöker om ett företagslån. Företagslån kan vara en effektiv finansieringslösning, men det finns också andra alternativ som kan vara mer lämpliga för dina behov och din situation. Dessa kan inkludera ”angel investors”, riskkapital, statliga bidrag och stöd, eller att samarbeta med andra företag eller organisationer för att dela kostnaderna för ett projekt. Genom att undersöka alla dina alternativ kan du säkerställa att du väljer den bästa finansieringslösningen för ditt företag och att du inte tar onödiga risker.

Sammanfattningsvis kan företagslån vara en bra idé när du har en tydlig plan för hur lånet kommer att användas och hur det kommer att bidra till företagets tillväxt och framgång. Innan du ansöker om ett företagslån bör du ha en solid affärsplan, utvärdera företagets kreditvärdighet och ekonomiska hälsa, jämföra olika lånealternativ och beakta lagar och regler som gäller för företagslån. Genom att noggrant överväga alla dessa aspekter och förbereda dig väl för ansökningsprocessen ökar du chansen att hitta det bästa lånet för dina behov och att lånet kommer att vara en framgångsrik investering för ditt företag.

Allmänna tips när du ska renovera med hantverkare

Om du ska genomföra ett byggprojekt av något slag med golvläggare malmöså har du en hel del att ta hänsyn till. Dock kan det vara svårt att veta vad man bör tänka på för att projektet ska bli så lyckat som möjligt. Därför kommer här nedan lite allmänna tips och råd som du kan ta med dig längs vägen.

Sex saker att tänka på inför renoveringen

Ett byggprojekt är krävande, även om du ska renovera med hjälp av hantverkare. Ska renoveringen ske i bostaden är det något som kommer påverka vardagen under en tid framöver i väldigt stor utsträckning och det är därför bra att göra vad man kan för att underlätta processen för sig själv. Oavsett om du redan kan en del om renovering och byggprojekt, eller är helt ny på området, kan nedanstående sex tips och råd vara till nytta utan inbördes ordning.

  1. Tänk ut hur du vill ha det.

Det är viktigt att du på förhand tänker ut precis hur du vill ha det. Då blir det lättare för hantverkarna att utföra ett jobb som du blir nöjd med. Kom ihåg att tänka långsiktigt då du vill undvika att tröttna på resultatet efter bara något år.

  1. Anlita bra hantverkare.

Oavsett vilket typ av bygg- eller renoveringsprojekt du planerar att utföra, är det viktigt att anlita bra hantverkare. Med andra ord – gör allt du kan för att undvika fuskbyggare!

  1. Använd rotavdraget.Hamra

Om du har möjlighet att använda rotavdraget så finns det ingen anledning till varför du inte skulle göra det då det sparar dig en hel del pengar.

  1. Lägg fokus på materialet.

En stor utgift när det kommer till renovering av olika slag är materialet. Därför kan det vara en god idé att lägga lite extra tid på att hitta material som både passar dina preferenser och din budget. Bra att känna till är att man kan komma billigt undan med material som både ser och känns lyxiga.

  1. Spräck budgeten smart.

När man bygger och renoverar har man oftast en budget att utgå ifrån och densamma har en tendens att spricka av en mängd olika anledningar. Det bör du ha med i beräkningarna innan du börjar så att du kan spräcka budgeten på ett kontrollerat och smart sätt.

  1. Förbered för att bo någon annanstans.

I vissa fall kan ett bygg- och renoveringsprojekt påverka boendesituationen drastiskt och då gäller det att ha en plan b. Planera därför i förväg för att hitta ett alternativt boende under tiden som byggprojektet pågår, exempelvis ett hotell eller hos en släkting.

 

Allt om snickeri 

Snickare anses vara en av världens äldsta yrken då man sedan långt tillbaka i tiden har använt sina händer för att sammanfoga stycken av trä och komma på bra lösningar inom bygg. Om du är intresserad av hantverk och vill veta mer om snickare kan det här inlägget vara av intresse. Här nedan kan du läsa mer om allt som har med snickeri att göra. 

Byggnadssnickeri 

Snickeri kan delas in i två olika kategorier där den ena är byggnadssnickeri. Inom byggnadssnickeri så består arbetsuppgifterna av grövre snickeri och husbyggnation. De som arbetar som byggnadssnickare arbetar oftast på en byggarbetsplats och jobbar med att konstruera och sammanfoga byggnader.  De som jobbar inom byggsnickeri har en utbildning. På gymnasiet kan du läsa till snickare om du går bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen husbyggnad. Det finns också motsvarande utbildningar på komvux eller andra vuxenskolor om du senare i livet vill utbilda dig och så småningom börja arbeta som snickare. 

Finsnickeri 

Många kopplar ordet snickare till någon som arbetar på byggen som http://snickarenigöteborg.se/. Men faktum är att yrket är bredare än så. En person som jobbar med finsnickeri har riktat in sig på att tillverka möbler och inredning. Men det alla sorters snickare har gemensamt är att de på olika sätt arbetar med trä och olika verktyg. Om du vill jobba med finsnickeri kan du under gymnasiet gå hantverksprogrammet med inriktningen finsnickeri. Det finns motsvarande utbildningar på vuxenskolor. Men för att du ska kunna jobba med finsnickeri behöver du i regel ha jobbat som snickare i ett par år eller ha gått en utbildning inom specialsnickeri. 

Olika verktyg 

De som jobbar inom snickeri är beroende av de verktyg de använder för att de ska få fram ett lyckat resultat. Därför tänkte vi att det kunde vara intressant att få några exempel på vanliga verktyg som används inom snickeri. Här nedan får du några exempel. 

Sågar 

För att kapa träet på ett korrekt sätt behöver snickaren ha en såg. Det finns flera olika sågar att välja bland och de kan vara både elektriska och manuella. Några exempel på vanliga sågar som en snickare kan använda sig av är klyvsåg, justersåg, fogsvans, fanersåg och ryggsåg. 

Hyvlar 

Ett annat sorts verktyg som är viktig för en snickare är hyveln. Hyveln används för att göra träet rakt och platt och få till en fin och jämn yta. Några exempel på hyvlar är planhyvel, handhyvel och rikthyvel. 

Övriga verktyg 

Förutom hyvlar och sågar finns det flera andra verktyg som är användbara för de som på olika sätt arbetar med snickeri. Till exempel tvingar, hammare, skruvmejsel och fräsmaskin. 

Certifikat för takarbete 

Om du planerar att lägga om ditt tak eller utföra något annat slags takarbete är det viktigt att det sker på ett tryggt och säkert sätt. För att garantera ett bra resultat kan det vara bra att ta hjälp av yrkesutbildade takläggare som innehar certifikat. För vissa typer av byggarbeten krävs det certifikat, varav takarbete inte är en av dem. Trots det finns det många certifikat som kan vara relevanta att leta efter för att säkerställa att din takläggare takläggarengöteborg.se utför arbetet på ett säkert sätt. 

Olika certifieringar 

Även fast det inte finns några direkta krav på att utföra någon slags takarbete är et vanligt att takföretag är medlemmar i diverse branschorganisationer. Dessa branschorganisationer arbetar med att certifierade takläggare. Du som anlitar en takläggare som är medlem i en branschorganisation kan på så sätt få ett kvitto på deras kunskap och kompetens. 

  1. Taksäkerhet

Takläggare med certifiering inom taksäkerhet har kunskap kring hur de ska arbeta på taket på ett sätt som minimerar risken för olyckor. Det finns många fördelar med att anlita en takläggare med certifiering eftersom säkerhet är oerhört viktigt när man utför takarbete. 

  1. Skotta säkert

Skotta säkert är en annan certifiering som innebär kunskap kring säkert arbete på tak för att minimera risk för personskada och skada på egendom. 

  1. Heta arbeten

Heta arbeten är en certifiering som takläggare kan få. Certifieringen täcker arbete där man använder öppen låga eller det finns risk för gnistor. När man utför takarbete behövs ibland särskild utrustning som värmer upp tätskiktet, med syfte att forma det att få det att hålla tätt. 

  1. Auktoriserade takföretag

Olika materialleverantörer kan även ge företag auktorisering. Vad auktoriseringen innebär är att takföretaget har fått relevant utbildning kring vissa produkter. Om de har denna auktorisering kan takföretaget säkerställa att arbetet blir gjort på rätt sätt med hög kvalité. I vissa fall kan du få bättre garantier när du köper in takmaterial om du kan visa på att takarbetet utförs av ett auktoriserat takföretag. Anledning till det är för att då kan takleverantören vara säker på att material används, monteras och hanteras på ett sätt som maximerar hållbarhet och kvalité. 

Låt ett proffs laga läckan 

Om ett vattenrör går sönder, sprutar det ut väldigt mycket vatten på kort tid, och din bostad kan därför snabbt bli förstörd av vattenskador. Mindre vattenläckor kan också förstöra en hel del i bostaden, och kostnaden blir då stor. Hur en läcka ska lagas beror på var i röret skadan uppstått. Skulle det vara i fogarna går det lätt att skruva åt dessa med en skiftnyckel. Ibland kan det vara en läcka i själva röret, och då måste den skadade delen bytas ut mot ett helt nytt rör. Det är inte det enklaste jobbet att byta ett sådant rör, och ingenting du bör göra själv om du inte har lång erfarenhet av liknande jobb. Är det en kopparledning som gått sönder måste en ny ledning lödas fast, och det bör en rörmokare göra. Innan du får tag i hjälp kan du köpa ett slags plåster för att tillfälligt sätta fast på ledningen. Ett sådant plåster finns att köpa hos allra flesta byggvaruhus. Det finns också vattentät tejp att använda, men det måste sättas på när röret är helt torrt, och förekommer det redan en liten spricka är det inte lätt att få röret torrt. Dessa metoder är bara lämpade kortsiktigt, eftersom det redan finns en läcka, blir det lätt fler läckage på röret. 

Det är därför viktigt att ta hjälp av ett företag som har utbildade hantverkare. De flesta har lång erfarenhet och rätt utrustning för att fastställa platsen där det läcker och sedan kan de smidigt åtgärda problemet. 

Få offert innan du bestämmer dig 

Ibland kan det krävas flera olika metoder för att hitta en läcka i en bostad som kan orsaka fuktskador, och det behövs rätt utrustning för att hitta den. När sedan läckan är lokaliserad, ska det utredas varför det blivit en läcka, hur den bör saneras och förebygga nya läckage. Företaget ska ge dig en offert med kostnadsförslag på deras metoder, som bäst lagar en läcka. När du tittat på deras offert och diskuterat med förmannen på firman, bestämmer du dig för det förslag som verkar passa dig och din ekonomi bäst. 

De vanligaste metoderna för läcksökning 

De vanligaste metoderna för att lokalisera en läckas exakta läge är spindel-, ventil-, marklyssning och korrelation. En spindellyssning går ut på att lyssna på exempelvis brandposter och huvudledningsventiler för att upptäcka läckljud på en vattenledning. Efter att ha spindellyssnat är det dags att marklyssna, och då lägger sig en fackman ner på marken för att lättare lokalisera var läckan finns. En mer avancerad metod för att hitta läckor är korrelation, och denna metod görs med hjälp av dator. 

En annan bra metod för att hitta en läcka 

Det fungerar även bra att göra en läcksökning genom flödesmätning. Då kontrolleras ett begränsat område av, och en fast eller en provisorisk mätarplats används. Oftast görs liknande sökningar under nattetid, när det inte är förbrukas särskilt mycket vatten i området. Metoden kräver att ventilerna på plats fungerar som de ska, och att de som gör mätning har kunskap om hur mycket vatten som förbrukas i trakten. 

Vanligaste felen när du skriver ett CV

Plötsligt kommer dagen när drömföretaget står inför en rekrytering och det enda du vill göra är att imponera så mycket som möjligt för att få jobbet. Ett CV kan vara helt avgörande för om man tar sig vidare till en intervju eller inte och det finns många saker man bör undvika när man skriver ett.

Inledningen

Struktur är viktigt i ett CV om man vill att den som tar hand om en rekrytering ska läsa hela texten. Ett väldigt vanligt fel som många gör är att hoppa över inledningen. Börja med en rubrik och skriv en kort presentation om dig själv, vilken kompetens du har och vad du vill. Efterfrågas ett foto ska det vara en proffsig bild och inga egentagna porträtt eller festbilder.

Första jobbet först

Misstag nummer två är att lista sina tidigare jobb från början till slut. Vad du gjorde år 2002 när du jobbade extra under gymnasietiden ger förmodligen inget för en rekrytering över 15 år senare. Istället för att börja lista sitt första jobb så börjar man med jobbet man hade senast och räknar sedan upp olika yrkesroller i omvänd ordning.

Det blir för långt

Den som ansvarar för en rekrytering hos ett företag får förmodligen många CV:n att läsa när dom annonserar ut en tjänst. Ett långt CV med onödig information riskerar att inte bli läst hela vägen till slutet så hoppa över överflödiga detaljer med rekryteringsföretag. Den viktigaste informationen är också den nödvändigaste så se till att få med tidigare erfarenheter, utbildningar och kompetenser som är relevanta för det jobba du söker. Ett CV bör inte vara längre än två sidor.

Otydligt och osammanhängande

Lägg inte för mycket vikt vid att fixa en snygg layout och mixtra med olika typsnitt. Ett CV ska vara enkelt utformat annars är det lätt hänt att det känns otydligt. Den som sköter om företagets rekrytering kan missa viktig information om texten och upplägget är osammanhängande så lägg krutet på att utforma texten i en enkel stil och med ett lättläst typsnitt.

Många upplever det svårt att skriva ett bra CV men faktum är att det egentligen är ganska enkelt. Det handlar inte om att skriva en berättelse om vem man är som person utan det enda som ska finnas med är vilka yrkeserfarenheter man har och eventuella utbildningar. Håller man en jämn balans utan varken underdrifter eller överdrifter och skriver just för den tjänsten man söker får man ett rättvist CV och en god chans att ta sig vidare.

Tips till dig som ska anlita en begravningsbyrå

Dom allra flesta behöver någon gång i livet begrava en nära familjemedlem eller anhörig som lämnat jordelivet. Det är givetvis en otroligt tung process men den måste göras ganska snart efter att dödsfallet har ägt rum. Majoriteten väljer att anlita en begravningsbyrå som hjälp när det kommer till att planera och arrangera allt som har med själva begravningen att göra och det finns några saker att tänka på för den som står inför valet. Speciellt i dom fall där det finns mycket att välja bland ska man se till att tänka igenom beslutet kring vilken byrå man ska anlita lite extra, så att allt känns så bra och tryggt som möjligt.

Se över vad som finns

När man ska anlita en begravningsbyrå behöver man givetvis börja med att se hur utbudet ser ut där hjälpen behövs. Bor man i en liten stad kanske det bara finns en eller två byråer att välja mellan och då blir valet av naturliga skäl inte så svårt. Bor man däremot i en stor stad med betydligt fler byråer kan det vara bra att kolla upp vilka som finns att tillgå och det är extra viktigt att man är noggrann med valet eftersom många byråer kan skilja sig en del när man jämför dom mot varandra.

I större städer finns dock en risk att den begravningsbyrå man helst skulle vilja anlita är fullbokad just för stunden och man kan av den anledningen behöva leta vidare för att välja någon annan.

Hitta någon du känner förtroende för

En annan viktig sak när man väljer begravningsbyrå är att man verkligen känner förtroende för den begravningsentreprenör som ska bistå med hjälpen av en begravningsbyrå göteborg. Det är en känslig process man går igenom och man kommer behöva allt stöd man kan få när man tillsammans planerar inför det sista avskedet av någon som stått en nära. Det är viktigt att man kan lyfta fram frågor och funderingar som man har och att man känner sig hörd. Precis som i alla sammanhang i livet så klickar man inte med alla mänskor man möter och i ett sådant här läge kan det vara värt att i så fall leta vidare.

Kolla priserna

En begravning kan vara en dyr historia och även om det sista man vill tänka på är pengar så kan det faktiskt vara nödvändigt. En begravningsbyrå tar normalt sett ut ett arvode för det jobb dom lägger ner, en summa som kan variera en aning mellan olika aktörer. Även andra kostnader kan ha varierande priser så det kan vara bra att göra åtminstone en grundlig koll. Har byråerna där man bor egna hemsidor brukar det gå att hitta priser för olika delar där och det går relativt snabbt att kolla upp.

Många väljer första bästa begravningsbyrå för att underlätta så mycket som möjligt i en jobbig tid. Visst kan det vara skönt att slippa tänka så mycket men det finns också en risk att man inte kommer känna sig nöjd med samarbetet. Innan man bestämmer sig för att anlita någon ska man därför tänka på att kontakta några olika byråer för att bilda sig en uppfattning.

Hitta rätt takläggare – så gör du

Runt om i hela landet vimlar det av hantverkare och många av dessa är just takläggare. Det kan vara otroligt svårt att välja vilken man ska anlita men det finns några smarta knep som gör att man kan utesluta vissa och kolla närmare på andra. Då kan man dessutom känna sig trygg i sitt val både när arbetet sätter igång men också när det är färdigt. Det är definitivt värt att lägga lite tid och energi på att hitta en seriös hantverkare istället för att anlita första bästa.

Fråga runt bland vänner och bekanta

Ett bra första tips när man letar efter en bra takläggare är att fråga runt bland folk man känner om takläggare har någon erfarenhet. Kanske har grannen nyss lagt om sitt tak och är jättenöjd både med firman och resultatet. I så fall behöver du inte leta så mycket mer än så, utan bara kontakta grannens takläggare helt enkelt.

Utbudet i närheten

Har ingen av ens vänner eller bekanta anlitat en takläggare på sistone får man gå vidare för att leta på andra sätt. Börja med att söka av i närområdet och se vilka verksamma takfirmor som finns tillgängliga. Välj sedan ut några av dessa för att ta en närmare titt på hur dom arbetar och vad dom kan erbjuda så brukar också valet och resultatet bli bra i slutändan.

Att tänka på

När man hittat några firmor man tycker känns bra finns dock ytterligare saker att göra innan man kan bestämma sig. Det första är att kontrollera så att samtliga är registrerade för F-skatt. Skulle någon inte vara det är det lika bra att stryka denne från listan direkt. Förutom detta ska man också be om både referenser och offerter så man kan bilda sig en uppfattning kring firmans tjänster och prissättning. Granska offerterna noga för att se om något skiljer sig och i så fall vad.

Tyvärr finns en hel del oseriösa takläggare runt om i landet och därför är det viktigt att ta sig tiden till att kolla runt ordentligt innan man tar ett beslut kring vem man ska anlita. Bra referenser, F-skatt och rimliga offerter brukar också vara bra firmor som gör sitt jobb som dom ska. Det allra enklaste är såklart om man känner någon som kan rekommendera en firma men finns inte den möjligheter är det som sagt värt att gör några grundliga undersökningar på egen hand.

Vanliga fördomar kring fakturor & fakturaköp

Fakturaköp, eller factoring som tjänsterna kallas, är något som är relativt nytt och som många tycker verkar krångligt och svårt. I takt med att branschen växer dyker det upp både frågor och fördomar, sanningar och myter. Är man företagare och funderar på om tjänsterna skulle kunna vara något att använda sig av kan det ara bra att veta vilka fördomar och myter man kan slå hål på, vilket faktiskt har visat sig vara en hel del.

Det påverkar relationen till kunderna

Ett fakturaköp innebär alltså att ett factoringbolag köper ett företags kundfakturor, tar över och sköter om det som rör dessa, alltifrån utskick till påminnelseavier. Har man återkommande kunder som man dessutom har en nära relation till är det många som tror att det skulle ändras om man väljer att köpa den här tjänsten. Så behöver det inte bli, eftersom factoringbolagen arbetar på ett strukturerat sätt där både utskick av fakturor samt kundkontakt och administration sköts på ett bra sätt. Faktum är att det inte är ovanligt att kundrelationen till och med blir starkare. Bolagen måste ta väl hand om kunder för att klara av konkurrensen och dom flesta bryr sig inte om varifrån fakturan skickas.

Det är dyrt

Dom flesta tror att factoringbolagen tar ut höga kostnader för att genomföra ett fakturaköp.  Så behöver det nödvändigtvis inte vara om man hittar ett bra och seriöst bolag som erbjuder rimliga priser. Givetvis kan det skilja sig en hel del olika bolag emellan men letar man noggrant kan man dock hitta finansbolag som erbjuder fakturor och fakturaköp till bra priser och utan dolda avgifter. Där kan det faktiskt löna sig i slutändan även fast det finns en viss kostnad, då man själv slipper utgifter kring fakturakostnader och för administrativ personal som ska sköta om allt som hör till.

Mer arbete för anställda

Att factoring skulle ge större arbetsbörda för företagets anställda är ännu en fördom som inte sann. Det innebär visserligen ett helt nytt sätt att jobba på men med arbetsbördan är det är snarare tvärtom. Arbetet minskar eftersom bolaget tar över mycket av det administrativa och personalen inom företaget kan ägna sig åt andra och betydligt viktigare saker.

Företag som använder tjänsten går dåligt

En annan vanlig fördom som inte sällan uppstår bland dom som använder sig av fakturaköp är att företaget går dåligt. Visst kan det vara så i vissa fall, att man använder tjänsten för att snabbt få in pengar under en tuff period där pengarna inte riktigt räcker till. Däremot så använder många företag tjänster inom fakturaköp och fakturabelåning för att stärka likviditeten även när det går bra. Det behöver alltså inte betyda att man inte kan betala för sig eller att man håller på att gå i konkurs, så är det vad man oroar sig för kan det kännas skönt att många typer av välfungerande företag använder sig av factoring.

Finansvärlden har gått på många törnar genom åren och det kanske inte är så konstigt att det finns många fördomar kring fakturaköp. Den hårda konkurrensen gör dock att bolagen inte har tid att slarva, utan måste leverera bra och seriösa tjänster för att få finnas kvar.

Farliga arbeten

Även om man konstant jobbar med att förbättra säkerheten inom olika branscher, är det fortfarande mycket tydligt att vissa arbeten är farligare än andra. Det är inget konstigt i sig – vissa arbetsuppgifter är helt enkelt mer riskfyllda och kräver att man har ett högt säkerhetstänk. Det här kan jämföras med att arbeta på ett kontor, som inte direkt kräver några stora säkerhetsåtgärder.

Men vilka yrken är egentligen farliga? Träindustriarbetare, murare och målare är några exempel. När det kommer till målare handlar det i huvudsak om byggnadsmålare, och då mer specifikt om fallolyckor. Säkerheten på arbetsplatsen är en allvarlig sak – det är därför viktigt att man har ett särskilt högt säkerhetstänk om man planerar att påbörja en karriär inom något av följande yrken.

Målare

Att vara målare är inte det farligaste jobbet, men helt klart ett av de farligare som också är vanligt att arbeta som. Specifikt är det målare som jobbar med byggnader och som arbetar på höga höjder som löper störst risk att råka ut för en olycka på arbetsplatsen.

Det finns idag över 13 000 anställda målare i Sverige, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Hur många av de ska som arbetar med att måla på höga höjder framgår inte – men det är säkerligen en betydande del.

Murare

Även murare är en relativt stor yrkesgrupp i Sverige, med ca 8 000 anställda som jobbar med detta. De allra flesta yrken som anses vara bland de farligare i landet är just inom bygg och anläggning.

Konkurrensen om jobben som murare idag är mycket liten, och den förväntas fortsätta vara så under de närmsta fem åren. Om de höga olyckstalen har något med saken att göra är oklart – men det kan definitivt ha en inverkan som målare stockholm.

Väktare

Väktare är ett av de yrken som inte är inom byggbranschen, men som anses vara bland de farligare man kan jobba med. Det är inte lika många som råkar ut för skador och olyckor här som exempelvis målare (byggnadsmålare) eller murare, men det är fortfarande relativt många. Hot och våld inom arbetet ökar väktare runtom i landet vittnar allt oftare om att olyckor sker just som en följd av detta.

Väktare är en hyfsat stor yrkesgrupp. Det finns idag ungefär 17 000 av dem som är anställda runt om i landet. Konkurrensen om jobben är också liten i de flesta delarna av landet. Undantag finns på vissa håll i landet, exempelvis Jämtland, där konkurrensen snarare är ganska hård.

Träindustriarbetare

Träindustriarbetare rankas ofta som det farligaste yrket som målare i hela landet. Faktum är att de löper åtta gånger större risk än den genomsnittlige målare stockholm kan drabbas av ett allvarligt olycksfall för målarenstockholm.nu på arbetet. Vidare löper de en stor risk att drabbas av sjukfall mer än 90 dagar samt arbetssjukdomar överlag.

Den som vill jobba som träindustriarbetare bör inte ha några större problem med att hitta ett arbete, eftersom konkurrensen om jobben är ganska liten. Ska man ge sig in i det här yrket är det dock av högsta vikt att man har ett högt säkerhetstänk – annars finns en risk att man skadar sig.

Så mycket kostar en målare

Går du i målar tankar och vill göra om i bostaden eller ditt fritidshus men är osäker på om du har råd? Att anlita en målare är inte helt gratis men här gör vi en kartläggning av kostnaderna så att du lättare kan räkna ut vad det skulle kosta för just dig att anlita en professionell målare.

En målares kostnad beror på flera olika saker och därför kan priset såklart också variera, men de faktorer som spelar in är arbetskostnaden, alltså timpriset för faktiskt utfört arbete av en målare. Andra faktorer som påverkar priset är de material som din målare måste använda för att utföra beställt arbete. Här har du själva en stor möjlighet att påverka och såklart beror ju materialet på det arbete som skall utföras. Övriga kostnader som också påverkar slutpriset kan vara restid, administrationsarbete och så vidare för en färdigutbildad målare stockholm. Men de två stora kostnaderna är då såklart arbetstiden för utfört arbete samt materialet som behöver användas.

Timpriset för en målare kan variera en del och det kan bero på flera olika saker. Bland annat kan det spela roll vart i landet du bor. Oftast brukar priset vara lite lägre i mindre städer, och höjas lite i storstäderna. Omfattningen på jobbet spelar såklart också roll och ju större och mer avancerat projekt för målare som det är, ju högre timpenning kan det också vara. En tredje aspekt kan också vara om man ska utföra något som kräver en specialkompetens med målare stockholm, då kan priset höjas mycket från att bara ha hjälp med en vanlig väggmålning av målare stockholm. Men med alla dessa aspekter inräknade för målare stockholm så brukar man säga att priset för en målare brukar ligga på mellan 300 – 600 kr i timmen. Mycket handlar också om hur bra du förhandlar med din målare och vad ni två kommer överens om tillsammans.

Det du ska tänka på när du anlitar en målare är att du alltid ska ta in offerter från flera olika företag för att kunna jämföra och förhandla fram ett bra och fördelaktigt pris som möjligt. Förtydliga alltid exakt vad som ingår i priset och jämför fasta och rörliga kostnader mot varandra. Såklart är priset inte allt när du ska anlita en målare, men när du hittat någon du trivs med så går det ju att få ner priset ytterligare med hjälp av ROT-avdraget. Har målaren F-skatt kan du få upp till 30 % avdrag på utfört arbete. Så vad har vi lärt oss av detta? Priset kan variera mycket, men var alltid noggrann med att ta in offerter från flera olika målare, förtydliga vad som ingår i avtalet och se till att de har F-skattsedel så att ROT-avdraget kan användas

 

Så kommer du igång med WordPress

Välkommen till en guide hur du kommer igång med WordPress. Vi börjar snabbt med vad WordPress är och varför du ska använda det. Du har antagligen kommit hit för att du är i behov av en ny hemsida av olika anledningar, och då är WordPress ett bra val. Verktyget är en CMS-plattform som betyder Content Management System, på svenska innehållshanteringssystem. Det är enkelt förklarat en plattform, som ligger i bakgrunden, där du utvecklar din hemsida på. På plattformen, eller systemet, behöver du inte vara en tekniknörd utan bygger hemsidan genom enkla val och inställningar. Hur som helst, vi ska nu ge dig några enkla steg för att komma igång.

Köp ett webbhotell och installera WordPress

Det första steget för att du ska komma igång med en hemsida är att skaffa ett webbhotell. Det är precis som det låter ett hotell på webben för att lagra din information koppla till hemsidan. Att köpa ett webbhotell är inte superdyrt men det finns flera olika alternativ. När någon besöker din hemsida svarar webbhotellet med det som ska visas på hemsidan. För att nå webbhotellet behöver du även en domän. När du köpt ett webbhotell ska du installera WordPress på webbhotellet, det är också enkelt. Du via din panel på webbhotellet installera WordPress, om du inte hittar det fråga din leverantör. I samband med installationen får du ett användarnamn och lösenord för att logga in på WordPress via din webbläsare. Vanligtvis är det ditt domännamn backslash wp-admin, så t.ex. dinhemsida.se/wp-admin.

Välj ett tema och skapa din första sida

När du har installerat WordPress är det dags att välja ett tema. Det finns en uppsjö av teman för din hemsida och många är gratis. Vill du ha ett riktigt snygg eller med speciella funktioner finns det att köpa.

Om du blir nöjd med ditt val av tema är det dags att skapa din första sida. Det ser ut precis som ett öppet dokument i Word när du redigerar din sida och här är det bara att lägga in den information du vill att dina besökare ska se. När du är klar trycker du på publicera eller uppdatera beroende på om sidan är ny eller redan befintlig. Oavsett kommer information publiceras på din hemsida.

Om det är för svårt

Att skapa en hemsida kan bli knepigt även fast WordPress är enkelt. Om du inte blir nöjd med resultatet går det att anlita en webbyrå – squib är bästa webbyrå i göteborg. De är specialiserade på att bygga hemsidor med eller utan WordPress. Du kan då be om speciell design eller funktioner och de kan oftast hjälpa dig. En webbyrå kan även gå in och göra små delar, som att installera ett tema eller skapa ett nytt tema åt dig. Oavsett vilken väg du tar är det viktigt att du får en hemsida du är nöjd med. Om du tar hjälp av en webbyrå kan du passa på fråga efter mer avancerade saker som sökmotoroptimering, responsiv design och andra system.

3 inredningstips för en hemtrevlig bostad

Vi alla känner nog igen oss i känslan av att ibland vara trött på sin bostad och vilja göra en totalrenovering. Men ibland kanske inte det är nödvändigt, utan det finns faktiskt en hel del småtips som man kan ta till istället för att skapa en ny och hemtrevlig känsla i sin bostad. Det är garanterat mer ekonomiskt, men också mer praktiskt då det faktiskt skapar möjlighet att göra små förändringar ofta och på så sätt hela tiden uppdatera sin bostad och skapa den där mysiga känslan som gör att det känns som att man verkligen kommer hem efter en lång och stressig dag på jobbet. Nedan följer 3 tips som gör att du kan skapa stor förändring i din bostad utan att det är ett alldeles för stort projekt.

Måla om

Lite färg kan göra stor skillnad och det behövs ingen målare för att göra jobbet utan enklare målningar brukar man klara av själv. Antingen kan man välja att måla om en fondvägg, skapa ny färg på skåpluckorna i köket, eller varför inte måla om en möbel? Färg gör stor skillnad och kan skapa en helt annan känsla i rummet. Tänka bara på att använda rätt färg till rätt användningsområde för fasadtvätt göteborg så att jobbet blir lika snyggt som om en riktig målare gjort jobbet. Känner du dig osäker med att ta på dig ansvaret själv är det faktiskt inte så dyrt som man faktiskt tror att anlita en professionell målare, men oavsett vem som utför jobbet är det garanterat att det kommer bli ett lyft för din bostad.

Storstäda

Ja, det låter extremt tråkigt! Men en riktig storstädning kan faktiskt göra underverk med din bostad. Framförallt finns det en viss chans att man samlat på sig massor av skräp och trams under året och att diskbänken fylls av högar av onödiga papper och reklamblad och detta är inte så kul att komma hem till. Att kavla upp ärmarna och ta en helg till att bara rensa ut skåp, putsa fönster, storstäda toaletten med målare göteborg och slänga massor av onödiga prylar gör att du garanterat kommer trivas bättre i din bostad och att det kommer vara mycket mer hemtrevligt att komma hem.

Köp blommor

Enklaste och bästa knepet som kan få vilket liten tråkigt skrymsle att skina upp. Levande växter och blommor gör verkligen susen och att fylla fönsterbrädor och hyllor med små växter och blommor kommer absolut skapa en mer hemtrevlig och mysigare känsla för dig. Det är lätt att hitta billiga vaser på olika loppisar eller också i många inredningsbutiker och sen är det bara att gå förbi en blomsterhandel och köpa med sig lite snittblommor hem. En stor härlig bukett på bordet är bland de bästa välkomnande man kan få när man kommer hem!

Några tankar för dig som vill starta en egen verksamhet

Att starta sin egen verksamhet blir allt vanligare i Sverige, många unga känner sig inte bekväma med att ha någon som bestämmer över dem och vill ha större frihet, och med det kan tänka sig att ta ett större ansvar. Man tar hellre hela kakan själv och tar ansvaret för att arbetet blir utfört. Är man på det klara med att det inte finns något alternativ annat än att arbeta för sig själv men ännu inte har kommit på med vad man vill arbeta så har jag ett förslag för en första verksamhet här; städfirma.

Att jobba för sig själv som städfirma

En städfirma är enkel att starta och driva, man kan göra det helt på egen hand och man behöver ingen stor budget för att starta. Allt som krävs för att få igång en städfirma med städhjälp Stockholm som är städartiklar och en kund. I början kan man klara sig utan bil och arbetsuniform – dock kommer det att vara en fördel att ha dessa lite längre fram då man kommer att hinna med fler kunder under sin arbetsdag och får städhjälp med kvalitet, och arbetskläderna gör ju att det känns lite mer seriöst för kunderna till en städfirma, vilket kan leda till att man får fler kunder – och då kommer dem ihåg vad din städfirma heter när dem skall rekommendera andra att anlita dig.

Fördelar och nackdelar med hemstädning Stockholm

Fördelarna med att driva en egen städfirma är många, man får större frihet att lägga upp sin egen arbetstid, man får högre timlön när man arbetar och man får erfarenhet i att driva en verksamhet. Det är stora fördelar och för en viss personlighetstyp är dem nödvändiga för hemstädning Stockholm för att man skall känna att arbetet man utför är meningsfullt. Det finns dock några nackdelar också; det är ens eget ansvar att man har arbete att utföra, man får inte betalt för att hitta kunder och det är en del administrativt arbete man behöver utföra. Ofta blir det så att man får arbeta fler timmar som egen företagare än som en vanlig anställd, och man har även den psykologiska bördan att det är ens ansvar att få in nya kunder hemstädning Stockholm – vilket kan bli till en stor stress när det inte går bra.

Hur du hittar rätt webbyrå för ditt behov

Att hitta rätt webbyrå kan vara lite lurigt, allt låter alltid så bra under säljmöten så man vet ju inte vad som blir bäst. Alla lovar alltid bästa resultat, guld och gröna skogar – men vilka är det som verkligen levererar sen? Det är lite som en första dejt, man visar sin bästa sida (och kanske lovar lite för mycket) för att få en chans att visa vad man går för. För att inte trilla i fällan och göra affärer med en webbyrå som faktiskt inte är optimal för ens situation så har jag samlat lite nyttig information i den här artikeln.

Först och främst måste du veta vad du behöver

Är man inte så kunnig på internet och datorer och allt det där och egentligen bara vill lämna över hela ansvaret till någon annan så gör man sig en stor otjänst för squib som webbdesigner göteborg. För att ens veta vem man skall lämna ansvaret till krävs det att man har en viss förståelse för vad det är man frågar efter, annars kan man ha orealistiska förväntningar – eller betala alldeles för mycket för det man köper.

Vad är hemsidan till för

Om du bara behöver representation online, det vill säga: ett skyltfönster. Så behöver du inte lägga mycket pengar på en hemsida. Man kan till och med sätta upp en på egen hand. För ett skyltfönster skulle jag inte betala mer än 10 000 kronor hos en webbyrå eller frilansande webbdesigner göteborg. Och då ska det bannemej vara en snygg hemsida!

Sälja produkter och tjänster online

Är det meningen att du skall sälja produkter och tjänster online – då är det definitivt värt att lägga mer pengar på hemsidan eftersom den kommer att generera reell inkomst och förhoppningsvis ganska så snabbt täcka utgifterna. För en säljande hemsida får man oftast betala lite mer. Särskilt om man vill ha med analys och optimering vilket gör att man ökar sin försäljning extra mycket då ens webbyrå kollar vad som funkar och vad som inte funkar och ändrar det som inte funkar så att det funkar. Dem kan testa olika bilder, olika rubriker osv. För att se vad som funkar bäst (vad som säljer bäst). En sådan tjänst kan vara ovärderlig för ens verksamhet och det kan vara rimligt att betala 25-100 000 kronor beroende på hur omfattande hemsidan är.

 

Några tips för hur du kan göra din köksrenovering miljövänlig

Idag är det väldigt vanligt att vi i Sverige renoverar våra bostäder långt innan det är egentligen behövs. Många här har tillräckligt god ekonomi för att renovera sina bostäder precis som man vill ha dem, vilket är något vi bör vara tacksamma över. Dock är det tyvärr även vanligt att vi inte ser längre än till den egna komforten och glömmer att det finns ungefär 7 miljarder andra människor i den här världen – av vilken vi använder väldigt mycket mer naturresurser än dem som bor i andra länder. Så hur kan vi bibehålla vår standard och renovera som vi vill utan att vi bränner mer naturresurser än vad som är rimligt ur ett globalt perspektiv?

Att renovera med återanvänt material

Jag tror inte att vi kommer att sluta vilja förbättra våra bostäder – så det är ingen idé för mig att predika om att man skall vänta med sin köksrenovering Göteborg. Känner man att en köksrenovering är på sin plats så är det så det är och det kan jag inte säga något om. Vad jag däremot kan säga är; var medveten om din inverkan på miljön vid badrumsrenovering och var medveten om att du redan innan din köksrenovering troligen har förbränt mer co2 än 99 % av jordens övriga befolkning… Vi svenskar flyger oftare flygplan, renoverar oftare och köper oftare nya bilar än någon annan befolkning.

Kommer det verkligen kännas fräscht med begagnat material?

Man kanske blir lite orolig över att använda begagnat material eftersom det inte känns fräscht – oroa dig inte. Det finns gott om begagnat material som verkar vara precis nytt och oanvänt. Ofta är det även helt oanvänt material som lämnas in till återbruk för att det inte använts under ett bygge. Så du kan i princip utföra din köksrenovering med helt nytt material som någon annan råkat köpa för mycket av. Och när det kommer till vitvaror och badrumsrenovering och dylikt så är det som sagt vanligt att vi svenskar renoverar innan vi egentligen behöver – vilket innebär att det finns gott om väldigt fina vitvaror vid badrumsrenovering att köpa för nästan inga pengar alls. Eftersom alla vill ha nytt…

3 sätt att hålla sig motiverad under flytten

Det är inte alltid att man känner sig motiverad till att utföra de uppgifter en flytt för med sig, särskilt efter att man har vart på sitt vanliga arbete hela dagen och kanske även har tagit hand om barn eller andra åtagande som kräver ens energi. För att du skall hålla motivationen uppe under flytten och röjningen och se till att du gör framsteg så kommer här en artikel med 3 sätt att hålla sig motiverad under flytten.

1.      Håll ditt nya hem i tanken när du sätter igång

Ett bra knep för att motivera sig själv är att ha målet i sikte, att tänka sig hur fint och underbart det nya hemmet kommer att bli och hur mycket man ser fram emot att komma dit kan generera med en badrumsrenovering i stockholm en hel del energi till att utföra även den mest tråkiga uppgiften man har på bordet.

2.      Börja smått

Ofta när man skall göra något så tänker man att man skall göra allt på en gång och då blir det snabbt överväldigande med flyttfirma göteborg, det är ibland svårt att uppskatta hur mycket energi man faktiskt har och vad som är rimligt att få gjort med den. En liten uppgift man kan börja med är att boka flyttfirma göteborg, det tar varken mycket energi eller tid att få gjort. En flyttfirma hittar du enkelt på nätet med en sökning. Se till att din flyttfirma är en ordentlig flyttfirma som följer alla branschregler och har försäkringar och dylikt.

3.      Att jobba med tapas-struktur

Gör varje uppgift till en liten munsbit så att du inte äter dig så mätt att du mår illa varje gång. Genom att göra små uppgifter programmerar man sin hjärna till att tänka ”det där var lätt” och således sjunker motståndet för erixonflytt inför nästa gång man skall utföra en uppgift. Efter att man har använt det här sättet att arbeta så är det många som märker hur motviljan till arbete över lag sjunker. Ett vanligt sätt att dela upp sitt arbete på är att göra upp 30 minuters uppgifter. 30 minuter är en bra tid för en uppgift, man hinner få en del gjort, sedan kryssa av något i sin lista (vilket är tillfredsställande) och man kanske blir sugen på att göra en till uppgift med en gång efter.

 

Värt att veta om takplattor av tegel

Fler svenska bostäder skyddas av takplattor av tegel än av något annat takläggningsmaterial. Även om du alltid har haft ett tak med takplattor av tegel, är det inte säkert att du vet särskilt mycket om det och varför det är så pass populärt bland såväl bostadsägare som takläggare. Här får du därför lite fakta om takplattor av tegel som är särskilt relevanta när det blir dags att byta ut ditt nuvarande tak.

Takplattor av tegel gör ditt tak hållbart

Ett tak med takplattor av tegel som har lagts på rätt sätt av en duktig takläggare ger ett hållbart tak. Det gör detta takläggningsmaterial till ett bra val för den som vill skydda sin bostad under de kommande två decennierna, eller ännu längre. Exakt hur länge ditt tak kommer hålla beror bland annat på materialets och arbetets kvalitet. De flesta takläggare tillhandahåller takplattor av tegel av tre olika kvaliteter som alla har brandskyddande egenskaper. Tjockare, mer högkvalitativa plattor varar vanligtvis längre och är även mer motståndskraftigt mot vind.

Takplattor av tegel är ett kostnadseffektivt alternativ vid takläggning

Takplattor av tegel är utan tvekan det mest prisvärda materialet för takläggning av takläggarenistockholm.se som finns på marknaden idag, inte minst jämfört takplattor av metall och liknande material. Det är dessutom ett av de enklaste materialen att arbeta med, vilket gör att takpannorna även kostar mindre att få installerade av en takläggarenistockholm.se. Tillverkare av dessa takplattor brukar erbjuda en garantitid på 15 till 30 år på sina takpannor av tegel, och du kan till och med få en längre garantitid än så om du väljer att installera takplattor av högsta kvalitet.

Takplattorna är återvinningsbara

Om du är intresserad av klimat och hållbarhet, oroar du dig förmodligen över det faktum att du kommer behöva frakta tonvis med avfall till din lokala återvinningsstation för takläggare när du ska byta ut ditt tak. Tegel är dock ett miljövänligt material på så vis att de flesta takplattor av tegel kan återvinnas och användas som fyllnadsmassa. Det är dessutom enkelt att hitta en takläggare som är hängiven hållbarhet och återvinning, om detta är en viktig faktor för dig.

Tegel kan enkelt anpassas till bostadens estetik

Takplattor av tegel finns tillgängliga i ett stort urval av färger, från klassiskt orange till svart och grått, samt varmare jordtoner och mer moderna gröna, röda och blå takplattor. Oberoende av vilket utseende du är ute efter, kan du därför åstadkomma detta med tegel.

Fråga gärna din takläggare om för- och nackdelar med takplattor av tegel!

Förbered ditt tak för takläggaren

Du har lagt ner tid åt att titta på olika designer och titta på kostnaderna för arbetet, och nu har det äntligen blivit dags att byta ut taket på din bostad. Det är viktigt att du förstår att ditt hem blir något av en byggarbetsplats i samband med att taket byts ut. Det kommer finnas takläggare såväl ovanpå som inuti och runt omkring din bostad. Genom att tänka på vissa saker kan du på bästa sätt förbereda dig själv och ditt hem för den stora dagen.

Förbered utvändigt

Du kan förbereda ditt hem utvändigt genom att se till att dina takläggare har en tydlig tillgång till arbetsutrymmet. Det innebär att du kan behöva flytta utomhusmöbler, soptunnor och andra hinder som befinner sig i vägen. På så vis säkerställer du att arbetsmiljön är säker, samtidigt som du skyddar din fastighet.

Om du har ett luftkonditioneringssystem placerat bredvid din bostad, kan det vara en god idé att skydda den från fallande bråte genom att placera en plywoodskiva ovanpå den. Se även till att stänga av termostaten i bostaden, samt att stänga av strömtillförseln till enheten.

Avfallshantering

Det kommer genereras stora mängder avfall i samband med att taket byts ut. De takläggare som du har anlitat kan eventuellt ställa en container eller liknande på tomten som avfallet kan samlas i. I annat fall kan du behöva skapa utrymme för ändamålet. Det bästa är om du har utrymme för avfall på din garageuppfart, eftersom detta minskar mängden arbete som krävs och förhindrar att avfall skräpar ner på gatan. Planera gärna i förväg tillsammans med din takläggare för att säkerställa huruvida du behöver göra plats på din garageuppfart.

Tillgång till vindsutrymmet

Dina takläggare kan behöva ha tillgång till din vind. Se därför till att vägen till vinden är fri. Visa även vägen för projektledaren, så att han eller hon kan förmedla denna vidare till arbetarna. Om du har husdjur som vistas inomhus eller utomhus, bör du säkerställa att de inte har tillgång till de utrymmen där dina takläggare arbetar.

Ömtåliga föremål

Det kan uppstå en hel del vibrationer inuti din bostad till följd av takläggningen. Avlägsna därför speglar, tavlor och andra ömtåliga föremål som sitter på väggarna invändigt.

Slutligen är det också avgörande att du kommunicerar med din takläggare. Kommunikation är A och O, och genom en god kommunikation kan många missförstånd undvikas. Dra dig därför inte för att ställa frågor om sådana dyker upp!