Farliga arbeten

Även om man konstant jobbar med att förbättra säkerheten inom olika branscher, är det fortfarande mycket tydligt att vissa arbeten är farligare än andra. Det är inget konstigt i sig – vissa arbetsuppgifter är helt enkelt mer riskfyllda och kräver att man har ett högt säkerhetstänk. Det här kan jämföras med att arbeta på ett kontor, som inte direkt kräver några stora säkerhetsåtgärder.

Men vilka yrken är egentligen farliga? Träindustriarbetare, murare och målare är några exempel. När det kommer till målare handlar det i huvudsak om byggnadsmålare, och då mer specifikt om fallolyckor. Säkerheten på arbetsplatsen är en allvarlig sak – det är därför viktigt att man har ett särskilt högt säkerhetstänk om man planerar att påbörja en karriär inom något av följande yrken.

Målare

Att vara målare är inte det farligaste jobbet, men helt klart ett av de farligare som också är vanligt att arbeta som. Specifikt är det målare som jobbar med byggnader och som arbetar på höga höjder som löper störst risk att råka ut för en olycka på arbetsplatsen.

Det finns idag över 13 000 anställda målare i Sverige, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Hur många av de ska som arbetar med att måla på höga höjder framgår inte – men det är säkerligen en betydande del.

Murare

Även murare är en relativt stor yrkesgrupp i Sverige, med ca 8 000 anställda som jobbar med detta. De allra flesta yrken som anses vara bland de farligare i landet är just inom bygg och anläggning.

Konkurrensen om jobben som murare idag är mycket liten, och den förväntas fortsätta vara så under de närmsta fem åren. Om de höga olyckstalen har något med saken att göra är oklart – men det kan definitivt ha en inverkan som målare stockholm.

Väktare

Väktare är ett av de yrken som inte är inom byggbranschen, men som anses vara bland de farligare man kan jobba med. Det är inte lika många som råkar ut för skador och olyckor här som exempelvis målare (byggnadsmålare) eller murare, men det är fortfarande relativt många. Hot och våld inom arbetet ökar väktare runtom i landet vittnar allt oftare om att olyckor sker just som en följd av detta.

Väktare är en hyfsat stor yrkesgrupp. Det finns idag ungefär 17 000 av dem som är anställda runt om i landet. Konkurrensen om jobben är också liten i de flesta delarna av landet. Undantag finns på vissa håll i landet, exempelvis Jämtland, där konkurrensen snarare är ganska hård.

Träindustriarbetare

Träindustriarbetare rankas ofta som det farligaste yrket som målare i hela landet. Faktum är att de löper åtta gånger större risk än den genomsnittlige målare stockholm kan drabbas av ett allvarligt olycksfall för målarenstockholm.nu på arbetet. Vidare löper de en stor risk att drabbas av sjukfall mer än 90 dagar samt arbetssjukdomar överlag.

Den som vill jobba som träindustriarbetare bör inte ha några större problem med att hitta ett arbete, eftersom konkurrensen om jobben är ganska liten. Ska man ge sig in i det här yrket är det dock av högsta vikt att man har ett högt säkerhetstänk – annars finns en risk att man skadar sig.