Förbered ditt tak för takläggaren

Du har lagt ner tid åt att titta på olika designer och titta på kostnaderna för arbetet, och nu har det äntligen blivit dags att byta ut taket på din bostad. Det är viktigt att du förstår att ditt hem blir något av en byggarbetsplats i samband med att taket byts ut. Det kommer finnas takläggare såväl ovanpå som inuti och runt omkring din bostad. Genom att tänka på vissa saker kan du på bästa sätt förbereda dig själv och ditt hem för den stora dagen.

Förbered utvändigt

Du kan förbereda ditt hem utvändigt genom att se till att dina takläggare har en tydlig tillgång till arbetsutrymmet. Det innebär att du kan behöva flytta utomhusmöbler, soptunnor och andra hinder som befinner sig i vägen. På så vis säkerställer du att arbetsmiljön är säker, samtidigt som du skyddar din fastighet.

Om du har ett luftkonditioneringssystem placerat bredvid din bostad, kan det vara en god idé att skydda den från fallande bråte genom att placera en plywoodskiva ovanpå den. Se även till att stänga av termostaten i bostaden, samt att stänga av strömtillförseln till enheten.

Avfallshantering

Det kommer genereras stora mängder avfall i samband med att taket byts ut. De takläggare som du har anlitat kan eventuellt ställa en container eller liknande på tomten som avfallet kan samlas i. I annat fall kan du behöva skapa utrymme för ändamålet. Det bästa är om du har utrymme för avfall på din garageuppfart, eftersom detta minskar mängden arbete som krävs och förhindrar att avfall skräpar ner på gatan. Planera gärna i förväg tillsammans med din takläggare för att säkerställa huruvida du behöver göra plats på din garageuppfart.

Tillgång till vindsutrymmet

Dina takläggare kan behöva ha tillgång till din vind. Se därför till att vägen till vinden är fri. Visa även vägen för projektledaren, så att han eller hon kan förmedla denna vidare till arbetarna. Om du har husdjur som vistas inomhus eller utomhus, bör du säkerställa att de inte har tillgång till de utrymmen där dina takläggare arbetar.

Ömtåliga föremål

Det kan uppstå en hel del vibrationer inuti din bostad till följd av takläggningen. Avlägsna därför speglar, tavlor och andra ömtåliga föremål som sitter på väggarna invändigt.

Slutligen är det också avgörande att du kommunicerar med din takläggare. Kommunikation är A och O, och genom en god kommunikation kan många missförstånd undvikas. Dra dig därför inte för att ställa frågor om sådana dyker upp!