Låt ett proffs laga läckan 

Om ett vattenrör går sönder, sprutar det ut väldigt mycket vatten på kort tid, och din bostad kan därför snabbt bli förstörd av vattenskador. Mindre vattenläckor kan också förstöra en hel del i bostaden, och kostnaden blir då stor. Hur en läcka ska lagas beror på var i röret skadan uppstått. Skulle det vara i fogarna går det lätt att skruva åt dessa med en skiftnyckel. Ibland kan det vara en läcka i själva röret, och då måste den skadade delen bytas ut mot ett helt nytt rör. Det är inte det enklaste jobbet att byta ett sådant rör, och ingenting du bör göra själv om du inte har lång erfarenhet av liknande jobb. Är det en kopparledning som gått sönder måste en ny ledning lödas fast, och det bör en rörmokare göra. Innan du får tag i hjälp kan du köpa ett slags plåster för att tillfälligt sätta fast på ledningen. Ett sådant plåster finns att köpa hos allra flesta byggvaruhus. Det finns också vattentät tejp att använda, men det måste sättas på när röret är helt torrt, och förekommer det redan en liten spricka är det inte lätt att få röret torrt. Dessa metoder är bara lämpade kortsiktigt, eftersom det redan finns en läcka, blir det lätt fler läckage på röret. 

Det är därför viktigt att ta hjälp av ett företag som har utbildade hantverkare. De flesta har lång erfarenhet och rätt utrustning för att fastställa platsen där det läcker och sedan kan de smidigt åtgärda problemet. 

Få offert innan du bestämmer dig 

Ibland kan det krävas flera olika metoder för att hitta en läcka i en bostad som kan orsaka fuktskador, och det behövs rätt utrustning för att hitta den. När sedan läckan är lokaliserad, ska det utredas varför det blivit en läcka, hur den bör saneras och förebygga nya läckage. Företaget ska ge dig en offert med kostnadsförslag på deras metoder, som bäst lagar en läcka. När du tittat på deras offert och diskuterat med förmannen på firman, bestämmer du dig för det förslag som verkar passa dig och din ekonomi bäst. 

De vanligaste metoderna för läcksökning 

De vanligaste metoderna för att lokalisera en läckas exakta läge är spindel-, ventil-, marklyssning och korrelation. En spindellyssning går ut på att lyssna på exempelvis brandposter och huvudledningsventiler för att upptäcka läckljud på en vattenledning. Efter att ha spindellyssnat är det dags att marklyssna, och då lägger sig en fackman ner på marken för att lättare lokalisera var läckan finns. En mer avancerad metod för att hitta läckor är korrelation, och denna metod görs med hjälp av dator. 

En annan bra metod för att hitta en läcka 

Det fungerar även bra att göra en läcksökning genom flödesmätning. Då kontrolleras ett begränsat område av, och en fast eller en provisorisk mätarplats används. Oftast görs liknande sökningar under nattetid, när det inte är förbrukas särskilt mycket vatten i området. Metoden kräver att ventilerna på plats fungerar som de ska, och att de som gör mätning har kunskap om hur mycket vatten som förbrukas i trakten.